Có một con sư tử đói, một lần
Lọt vào chuồng gia súc bác nông dân.

Sư tử bắt và ăn con bò cái
Rồi nằm nghỉ trong chuồng bò thoải mái.

Người nông dân đêm dậy, chẳng thắp đèn
Ra thăm bò, trăng lúc ấy chưa lên.

Trong bóng tối ông vuốt lông sư tử,
Không sợ hãi, không mảy mai do dự

Sư tử nghĩ: "Đúng giống lừa hai chân,
Hắn tưởng ta là bò cái ngu đần.

Nếu có đèn để một lần hắn thấy
Hắn có dám vuốt ve ta như vậy?

Chỉ cần nhìn dôi nanh sắc của ta
Là hắn sợ đến mắt phải lòi ra".

Một bài học: Trước khi làm gì đó,
Ta phải biết việc mình làm thật rõ.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé