Giữa xa mạc có một chú lạc đà,
Hai bên hông hai túi lớn bằng da.

Còn vắt vẻo ngồi trên lưng, đang ngủ
Là một người béo và to - ông chủ

Đến trạm nghỉ, ngồi nói chuyện cùng nhau,
Một người hỏi: "Bác chở gì? Đi đâu?"

Ông kia đáp: Túi này toàn hạt dẻ,
Còn túi kia toàn cát thôi, chỉ thế."

"Bác chở cát? Vì sao? Lạy Ala"
"Vì sao ư? Cho cân đối thôi mà

Không thì nặng một bên, đi sao được?"
Tôi mà bác, tôi chia tay từ trước,

Chia hạt dẻ thành hai phần bằng nhau
Hàng sẽ nhẹ, lạc đà đi cũng mau!"

Ông chủ hàng nghĩ một hồi, đáp lại:
Bác quả đúng là một nhà thông thái!

Thế mà tôi chở cát, thật buồn cười,
Nếu bác đi cùng đường thì xin mời,

Con lạc đà của tôi giờ hàng nhẹ,
Chở cả hai chúng ta đi luôn thể".

Và rồi đi, câu chuyện nở như hoa.
Đường ngắn hơn, đỡ mệt. Chủ lạc đà

Quay sang khách: "Một khi thông thái vậy,
Thì chắc bác là vị quan nào đấy?"

"Tôi mà quan? Tôi nghèo đói xưa nay
Hãy nhìn xem, áo tôi rách thế này!"

"Chắc tại bác vi hành. Xin hỏi thật:
Bác có bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất?

Ông kia đáp: "Tôi chẳng có gì!"
"Bác lại đùa. Bác là một... nói đi,

Một thương gia nước ngoài giàu, giấu mặt?
Bác buôn gì, hàng đâu, xin hỏi thật?"

"Tôi đã nói, tôi là anh cùng đinh
Tôi rất ngèo, cái bác bảo thông minh

Xin nói thật, chẳng qua do đói khổ,
Do vất vả kiếm miếng ăn mà có."

Ông kia nghe, tức giận quát: "Hiểu rồi,
Vậy thực tình ông còn ngốc hơn tôi,

Vì thông minh mà nghèo là đại ngốc.
Trong khi đó tôi giàu, dù vô học.

Mời ông xuống, rồi ông đi đường ông,
Tôi đường tôi. Nhưng bây giờ, biết không

Tôi cho cát vào túi kia, cứ thế,
Một bên cát và một bên hạt dẻ!"

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé