Một anh hề phải chơi cờ hầu vua
Chơi thế nào lại chiếu tướng, vua thua.

Vua tức giận, ném quân cờ vào mặt:
"Này chiếu tướng! Chơi mà không có mắt!

Đáng lẽ mày không được đi vào đây!"
Dạ, thưa vua, con xin thua ván này!"

"Được, vua đáp, - ta chơi thêm ván nữa!"
Anh hề sợ, co người như gặp lửa.

Vốn là người chơi rất kém, đức vua
Tự minh rơi vào chiếu tướng, và thua

Dù anh hề cố đi sai, đi hớ
Biết gặp nguy, anh ta liền hoảng sợ

Đắp lên mình nào chăn lớn, chăn con
Và vừa run vừa chuẩn bị ăn đòn.

Vua quát to, ngạc nhiên khi thấy vậy:
"Ê thằng kia , mày làm trò gì đấy?"

"Tâu đức vua rất vĩ đại, thông minh
Con là dân, con phải biết phận mình.

Con đã đi, chiếu tướng vua, ngu quá.
Giờ đắp chăn, con chờ vua đi ạ!"

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé