Một tối nọ, nửa đêm có anh lính
Thấy một người đang nằm say bất tỉnh.

Anh ta quát: "Thằng nát rượu, dậy nhanh!"
Anh kia ngáp: "Tôi ngủ, việc gì anh!"

"Mày uống gì mà say đến vậy?"
"Ừ thì bình có gì, tôi uống nấy!"

Anh lính gắt: "Mày nói rõ xem nào!"
"Uống cái đựng trong bình! Thì đã sao?"

Anh lính canh và anh chàng say rượu
Cứ hỏi đáp cả giờ mà chẳng hiểu.

Anh ta quát: "Hãy mở miệng nói Ô!"
"Thì Ô hô!, - hắn đáp. Ô hô!"

Mọi người nghe, lắc đầu chán nản:
"Ô, Ô hô! nhìn hai anh mà chán!"

Anh lính canh cáu tiết: "Rõ thằng say.
Vào nhà tù! Đừng giả bộ thơ ngây!"

Anh say đáp: "Anh cút đi thì có!"
"Mày - vào tù, và suốt đời ở đó!"

"Ừ thì đi, nhưng đưa tôi đi đâu?
Anh túm tóc thằng tôi, thằng trọc đầu?

Tôi mà tỉnh, mà có nhà tử tế,
Thì tôi ngủ ở nhà, không say thế.

Tôi sẽ là một ông chủ giàu sang
Ngồi bán hàng, nếu tôi có cửa hàng!"

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé