Một ông già gặp thầy lang, và nói:
"Tôi sổ mũi. Đầu đau không chịu nổi!"

"Đó là do, - thầy lang đáp, - tuổi già."
Ông kia kêu: "Mắt tôi kém, sắp loà".

"Không khó hiểu: Người già ai cũng vậy,
Mắt thường đau, thường kèm nhèm, sưng tấy."

"Còn lưng tôi, sao nhức nhói gần đây?"
"Chính tuổi tác đã gây nên điều này."

"Ăn không ngon, lại khó tiêu, chán quá..."
"Cũng vì do tuổi tác đấy ạ."

"Tôi ho khan, tức ngực, thật phiền hà..."
"Thì bệnh ho là bệnh của người già.

Ai cũng biết khi tuổi già ập tới
Thì chẳng thiếu bệnh gì, xin cứ đợi."

Ông kia nghe, tức giận quát, câm ngay!
Ta không ưa cách chữa bệnh của mày.

Ai dạy mày những lời kia ngu ngốc?
Một thầy lang thông minh, có học

Sẽ kê đơn bốc thuốc quý chữa lành,
Không như mày, dốt nát, nói loanh quanh..."

"Dạ thưa ông, cả việc ông nóng nảy
Cũng là do tuổi tác ông đấy."

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé