Ông hàng xóm bảo anh hề: "Vô cớ,
Sao anh lấy cô đứng đường làm vợ?

Nếu nhờ tôi, chắc tôi đã giúp anh
Lấy được cô con gái nhà lành!"

Anh hề đáp: "Thì các ông biết đấy,
Tôi cưới vợ đã chín lần cả thảy.

Đều những cô rất tử tế, chao ôi,
Thế mà sao thành vợ lại rất tồi.

Toàn lười biếng, toàn lừa chồng, đáng ghét,
Làm khổ tôi. Cứ nhìn tôi thì biết.

Nên bây giờ tôi lấy điếm, biết đâu
Cô ta tốt hơn chín vợ đầu.

Tôi trót khổ vì nghe theo lẽ phải.
Giờ tôi thử vận may - làm ngược lại.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé