Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 15/01/2018 15:56

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

“Cái gì?! Chỉ vì chúng ta đã có Napoléon Đại Đế thì chúng ta phải có Napoléon Tiểu Đế?” (Victor Hugo)

“Cái gì?! Chỉ vì chúng ta đã có Breton, chúng ta cần có Tiểu Breton!”


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Guy Bennett.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Guy Bennett

What?! (tiếng Anh)

“What?! Just because we had Napoleon the Great we have to have Napoléon the Small?” (Victor Hugo)

“What?! Just because we had had Breton, we had to have Breton the Small!”

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời