Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Alfred Wolfenstein (3 bài)
- Gottfried Benn (5 bài)
- Oskar Kanehl (4 bài)
- Alfred Lichtenstein (5 bài)
- Rudolf Leonhard (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Diễm Châu (1 bài)
Tạo ngày 22/05/2007 17:25 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/10/2008 05:05 bởi sabina_mller
Jacob van Hoddis (1887-1942) bút hiệu của Hans Davidsohn. Sinh năm 1887 tại Berlin, cha là y sĩ. Học kiến trúc ở München năm 1906, rồi văn chương ở Iéna và Berlin. Năm 1909, cùng với Kurt Hiller thành lập «Câu lạc bộ mới» nơi các nhà văn trẻ tới đọc tác phẩm của họ. Ông bị lao rồi dần dần mắc bệnh tâm thần và phải đưa vào dưỡng trí viện ở Tübingen năm 1922, rồi Esslingen và năm 1933 gần Coblence, từ đây, năm 1942, ông bị đày đi một nơi không rõ là đâu, cũng không biết chết ở đâu và vào năm nào nữa. Một phần tác phẩm đã thất lạc. Sinh thời in được 16 bài thơ trong tập Weltende, Berlin 1918. «Tận thế» xuất hiện lần đầu trên tờ Der Demokrat, 11.1.1911.

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008