Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2016 14:24, số lượt xem: 342

Sinh ra bám nghiệp để trưởng thành
Sinh là nghiệp
Hữu duyên là nghiệp
Vô duyên cũng nghiệp.

Trái đất vẫn xoay
Mọi thứ đều xoay
Dòng người thì hối hả
Phớt lờ nhau
Thời gian hối hả.

Ta là nạn nhân của việc sinh ra
Là thành quả của duyên từng có
Là vết tích của đất trời chuyển biến
Là nghiệp duyên, là nợ ở tương lai.

Hỡi ôi chữ nghiệp là chữ bất bình
Dựng vô số oan khiên
Xô đẩy vô tình duyên nợ
Có từ không
Không sẽ có.

Những vòng xoay chuyển biến hằng hà
Ta lẩn quẩn
Đất trời lẩn quẩn
Hợp duyên
Khởi chuyện
Chóng tàn
Tìm đạo làm chi?
Muôn hình, vạn trạng
Tố nghiệp, kiềm duyên.

CL, 4-9-2016