13.00
Nước: Séc
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vladimír Křivánek (3 bài)
- Vladimír Korčák (2 bài)
- Dušan Malíř (2 bài)
- Karel Sýs (3 bài)
- Miloslav Topinka (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/09/2019 17:04 bởi hongha83
J.H. Krchovský (1960-) tên thật là Jiří Hásek. Ông là nhà thơ và nhạc sĩ Séc, sinh ở Praha.

Tác phẩm:
- Điệu Valt với bóng mình (Valčík s mým stínem, 1982)