Đêm hôm nay tôi lại bị ăn đòn
Khi đi bộ từ quán ra tàu điện
Ngay gần nơi người ta bán bánh nướng
Có góc tường, thường ỉa bậy, bọn say

Bị đánh như chó mà tôi chẳng biết ai
thoáng thấy hai thằng rồi tối đen hũ nút
chút kỷ niệm buồn hôm qua, lưu lại
(tự say mềm trước khi chúng túm tôi)

Chỉ biết rằng từ mõm máu nhỏ tươi
ai sau đó còn đá thêm trúng miệng
Tôi lết dài trên bóng phông hấp dẫn
quảng cáo hàng, bánh ngọt, kem que


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)