Ta ngồi trên ghế cạnh nhau
Lặng im nghĩ ngợi biết đâu nói gì
Có lời nói với nhau đi
Sống buồn sống thế ích gì mà lo?
Sao anh biết chẳng nói ra
Tình em bỏng rát hồn lìa phách xiêu
Mọi điều nóng bỏng vì yêu
Suốt đời em khóc thật nhiều vì anh


1921
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungari, NXB Thanh niên, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)