Ba hai tuổi hôm nay
Tôi tự tặng quà này
Cho mình
Kinh ngạc

Trên bàn tiệm cà phê
Một món quà ra vẻ
Một bài
Thơ nhỏ

Ba hai tuổi sau lưng
Mà mỗi tháng không được hai trăm
Đó là
Thực tế

Nếu được làm giáo sư triết học
Đã khỏi mòn bao ngòi bút
Nhưng vẫn thiếu
Bánh ăn

Ở trường Đại học kia
Tôi lại bị tống cổ
Bởi những ngài
Lụ khụ

Bài "Trái tim trong trắng"
Là một đòn cay đắng
Như lưỡi gươm đưa
Bài ca hùng tráng

Nào Chúa trời, Tổ quốc
Họ hung hăng hết sức
Một tràng
Diễn văn

"Tôi còn sống không để
Anh làm giáo sư như thế"
Chúng sủa
Chúng gào

Mặc các ngài, nhà thơ
Đã đi tự bao giờ
Mỗi người
Mỗi ngả

Có bằng cấp hay không
Toi dạy cho toàn dân
Không cần
Các cụ!


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)