Nhào nặn bánh trong khói
Nung gạch trong lò sâu
Cuốc đất, tay sần đau
Bán mình đến rách váy
Đào than lưng sém cháy
Khuân hàng ra chợ đông
Có nghề hay chơi ngông
Lợi nhuận về tư bản

Ngâm tơ trong nước thuốc
Nhổ hành cúi khom lưng
Cắt may những áo quần
Thọc huyết dê làm thịt
Làm đi, đừng càu nhàu
Người ta đuổi thì sao?
Ăn trộm rồi đi tù
Lợi nhuận về tư bản

Làm bài thơ mộng mơ
Bán thịt hay hái thuốc
Vào hầm kéo than ra
Đừng nói ai đọc sách
Đội cái mũ xộc xệch
Ở khắp chốn tha phương
Khi anh nhận đồng lương
Lợi nhuận về tư bản

Vô sản ơi, phải nói!
Món ngon không béo người
Chúng còn ngự trên đời
Lợi nhuận về tư bản


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)