Chú kiến nhỏ ngủ giữa bầy con rối
Hỡi gió ơi, đừng cuốn chú đi xa
Khi khác thì gió thổi được mà!

Đầu tí xíu, mệt nhoài, kiến gối vào hạt cát
Bóng kiến cỏn con cũng gối cùng

Đánh thức nó dậy bằng ngọn cỏ!
Nhưng tốt hơn, nếu chúng mình về
Trời kéo mây về, mây đen xám gớm ghê

Chú kiến nhỏ ngủ giữa bầy con rối
Và, trời ơi, một giọt mưa rào rơi xuống cánh tay tôi!


Mùa hè 1926
Nguồn: Gió trắng (thơ và thơ dịch), Nguyễn Thụ, NXB Thanh niên, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)