Trời xanh nhắm mắt
Căn nhà nhắm mắt
Đồng cỏ im hơi
Ngủ đi bé ơi

Con muỗi đã ngủ
Con ong cũng ngủ
Tiếng kêu lặng rồi
Ngủ đi bé ơi

Con tàu mơ màng
Trên bánh xe lăn
Trong mơ còi gọi
Ngủ đi bé ơi

Áo ngủ trên ghế
Chỗ rách cũng thế
Áo không dài thêm
Ngủ đi bé ơi

Rơi rồi viên đạn
Còi ngủ như rừng
Viên kẹo chập chờn
Ngủ đi bé ơi

Em có đất trời
Như có hòn bi
Thành ông khổng lồ
Ngủ đi bé ơi

Em lái máy bay
Hay đi bộ đội
Chăn bầy thú dữ
Mẹ em đã ngủ
Câu hát ngủ rồi
Ngủ đi bé ơi


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)