Bạn ơi, đừng bị lừa
Gửi xương cho tư bản
Muốn có của trên đời
Nó đem trời ra bán
Dễ thấy một con chó
Cứu sống một con người
Hơn thấy thằng giàu có
Vì hạnh phúc loài người

Nó có miệng nó ăn
Răng nó dài lắm đó
Có thể nào khi đói
Tìm thú dữ mượn răng
Anh run lạnh, đừng mong
Một thằng sống bề thế
Vách đầy tranh loã thể
Tranh núi, tranh hoa đào

Anh tin? Điếu thuốc nó
Như cây gậy lên hương
Ta khổ. Nó thản nhiên
Thoả thuê tắm nước ấm
Than sưởi ta đem đến
Bao thuốc nó mở ra
Ta khổ, nó làm ngơ
Nó dại gì gánh lấy

Đừng bị lừa, anh bạn
Ta bước đến mùa đông
Tuyết sắp tan ra bùn
Bọn khổ mình đoàn kết
Nếu chúng vấp phải ta
Nếu chân ta sưng ra
Cuộc đời là tranh đấu
Hãy tin tưởng, bạn à!


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)