Tướng Franco bắt tôi làm lính nguỵ
Tôi không trốn, tôi sợ người ta sẽ bắn tôi
Tôi sợ - nên tôi đã chống lại tự do và chính nghĩa
Thế mà cuối cùng cái chết chẳng tha tôi


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)