Như một ngọn lửa đỏ
Như một giải phướn đỏ
Mi đưa ta tới phía trước
Hỡi nhân dân, mi biển thét gào.

Từ đám cháy của ta
Ngọn lửa đốt sáng rực cả nước,
Từ sự nồng nàn của ta
Dòng máu nhạt của mọi người nhuộm đỏ.

Và khi ta trở thành tro:
Một lớp bụi hồng bao phủ mọi con đường của trái đất.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé