Quê tổ tiên tôi
Nhà xương xiêu vẹo này
Xây trên cát

Trong cặp mắt tôi, họ trông
Những con đường của tôi
Và lá lách của tôi là bếp của họ
Nơi họ nấu bằng mỡ và máu

Giữa sự đổ nát này mẹ tôi vẫn ngủ
Khói thuốc từ thân sinh đọng trong thanh quản tôi

Cơ thể linh thiêng của tôi!
Những con thú cúng thần gầm sâu trong tôi
Và thịt bò thăn làm nồng những ngày thứ bảy

Miệng tôi vẫn ngậm
Âm tiết từ nhiều thế kỷ
Trong tai tôi thì thào và nghe ngóng
Nhưng vắng thượng đế

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé