Ôi! tôi biết những ca khúc mới của tôi
Sẽ trôi đi không lưu vết tích
Tiếng vang yếu ớt của một giờ đẹp đẽ lớn lao
Chúng không được một giọng nào đón hát

Ôi! tôi biết rằng những bài ca khúc
Đã như hoa thu tan mất dần dà
Như những lá cuối cùng rụng rứt
Dưới trời thu trận gió bứt đưa xa

Tuy nhiên tôi còn cứ hát ca
Tâm hồn tôi ngân nga không cưỡng được
Hãy hỏi cây lim cây táu tại sao mà
Chúng rên rỉ dưới cơn bão ngược

Hỏi tại sao con chim lên tiếng hót
Chào ngày lên hửng phía chân trời?
Hỏi vì sao tiếng vọng trong rừng đáp
Mỗi tiếng động gần, mỗi thoáng run xa?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)