Hãy tranh cãi với người thông minh hơn: anh ta sẽ thắng bạn... nhưng từ chính thất bại của mình bạn sẽ rút ra được nhiều điều lợi. Hãy tranh cãi với người có trí tuệ ngang bằng: cho dù ai là người thắng cuộc - ít ra bạn cũng hài lòng với cảm giác được đấu tranh... Hãy tranh cãi với người có trí tuệ thấp kém hơn... tranh cãi không phải để giành phần thắng nhưng có thể bạn sẽ có ích cho anh ta

Có thể tranh cãi với cả người ngu, bạn sẽ chẳng thu được vinh quang lợi lộc gì, nhưng tại sao thỉnh thoảng lại không thư giãn đôi chút. Chỉ xin đừng bao giờ tranh cãi với Vladimir Vlasov


Nguồn: Trước sân nhà (thơ in chung), NXB Trẻ, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)