Trong những ngày tháng hoài nghi, trong những ngày tháng suy nghĩ nặng nề về những số phận của Tổ quốc mình - chỉ một mình Người, ôi tiếng Nga vĩ đại, hùng mạnh chân thật và tự do, là hậu thuẫn, là chỗ dựa đối với tôi - phải chi không có người - thì làm sao tránh được rơi vào tuyệt vọng trước tình cảnh mọi điều đang diễn ra ở quê nhà? Nhưng không thể tin được rằng một tiếng nói như vậy lại không ban cho một nhân dân vĩ đại.


Nguồn: Tuổi già (Senilia), Ivan Turgenev, NXB Hội nhà văn, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)