Chưa có đánh giá nào
18 bài thơ
Tạo ngày 05/11/2021 15:09 bởi hongha83
Senilia (tiếng Hy Lạp: tuổi già) là thơ văn xuôi của Ivan Turgenev được ông sáng tác rải rác trong các năm 1878 đến 1882. Tập thơ được chia làm hai phần. Phần I bao gồm 50 bài và phần II gồm 33 bài.