Đó không phải là tiếng chim én líu lo, không phải là tiếng chim gõ kiến bằng cái mỏ thanh mảnh rắn chắc đào cho mình cái tổ bên vách đá.
Đó là em đã dần dà thích nghi với cái gia đình người lạ khắc nghiệt, hỡi người em gái thông minh!


Nguồn: Tuổi già (Senilia), Ivan Turgenev, NXB Hội nhà văn, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)