Em ơi, chớ đòi tôi
Những bản tình ca trong sáng;
Nhạc tôi buồn lai láng,
Như u ám ngày thu!

Nốt nhạc là tiếng mưa,
Ngoài cửa đưa tiếng gió.
Đáy lòng nghe nức nở,
Trái tim rỉ rên đau.