Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lev Mey (4 bài)
- Nikolai Nekrasov (15 bài)
- Apollon Maikov (22 bài)
- Afanasy Fet (46 bài)
- Ivan Nikitin (3 bài)
Tạo ngày 22/04/2015 15:44 bởi tôn tiền tử
Ivan Kuzmich Makarov (Иван Кузьмич Макаров, 1822-1897) là hoạ sĩ người Nga, từng làm việc tại nhiều viện bảo tàng và phòng trưng bày tranh.