Nơi phương Bắc có những thảm rêu hồng,
Có những cồn cát bạc mềm như lụa,
Những ngọn thông sẫm tối vang trong gió
Như dây đàn, trên biển hát vi vu.

Em hãy nép bên thông để lắng nghe:
Dịu hiền lẫn trong gió gào, em có thấy?
Dịu hiền ẩn trong mơ màng réo rắt
Vô vọng nơi phương Bắc vẫn mê say.