Gò mộ mở ra. Trong nặng nề giáp trụ
Như người lính canh, chàng ngủ. Kiếm trong tay
Những bản sử thi không lời với ngôn ngữ vang ngân
Ngợi ca chàng bằng hoa văn tinh tế.

Nhưng gương mặt bị che - sau mạng sắt
Tấm áo choàng mục nát gỉ đồng
Xưa là chiến binh, vị tướng. Nhưng Tử thần
Đã đánh cắp tuổi tên, rồi thẳng dông trên hắc mã.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)