Nguồn nước trong giữa núi rừng rỉ rách
Túp nhà mồ cổ kính soi nước nguồn
Với tượng Thánh tranh dân gian thẫm sắc
Còn nơi nguồn - chiếc gầu vỏ bạch dương.

Ôi, nước Nga, tôi không thương cảm
Cái nghèo rụt rè nghìn năm nô lệ của Người
Nhưng cây thánh giá ấy, chiếc gầu vỏ bach dương trắng ấy...
Những dáng nét khiêm nhường - ẩn nhẫn, thân yêu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)