Màn đêm buông trên xóm nhỏ
Vòm đen tóc rối cọ già
Như cao hơn trời thẳm
Bóng tròn che khoảng sao hoa

Dưới trăng phương Đông huyền ảo
Tôi nhìn khắp chốn Sinai
Dòng nước chảy trên bãi cát
Như vàng đang chảy láng lai

Lòng ngọt ngào bao mơ ước
Khi nhìn trăng sáng giữa trời
Ngỡ cô em mười bốn tuổi
Dịu dàng giao cảm cùng tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)