Đọng lại trước rạng đông
Sau thuỷ triều - cát trắng
Những vũng nước, dải sông
Ánh bạc lên lấp loáng

Đọng trên cồn cát mịn
Lóng lánh hạt ngọc lam
Thiên sứ của trời biếc
Dưới bình minh xanh hơn

Trong mù xám màn sương
Phương Tây còn tở mở
Trăn khổng lồ đại dương
Cuộn mình trong ngái ngủ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)