Bằng mũi tên tôi khắc bài Sonnet
Trên đỉnh núi tuyết cao chất ngất
Ngày tháng qua đi
Có thể đến giờ
Tuyết còn giữ dấu vết tôi đơn độc

Trên cao trời xanh trong đến thế
Ánh ngày đông ấm áp vui tươi
Chỉ có mặt trời nhận ra phong cách
Thơ trên tảng đá màu ngọc bích của tôi

Chợt ý nghĩ tràn đầy hạnh phúc
Rằng Thi Thần đã nhận ra tôi
Hãy cứ để đám đông dưới lũng
Chẳng bao giờ gặp được Người

Trên cao
Trời xanh trong đến thế
Tôi đã khắc bài Sonnet của tôi
Vào cái giờ chính trưa tươi sáng
Chỉ dành cho ai lên đỉnh mà thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)