Trên đầu tôi bầu trời mây bạc
Và rừng cây quạnh quẽ, trụi trần
Dọc theo đường qua rừng, phía dưới
Bùn quạnh đen trong thảm lá vàng chanh

Phía trên cao tiếng ồn lạnh giá
Dưới chân - sự lặng lẽ úa tàn...
Tuổi trẻ của tôi - suốt đời phiêu lãng
Thêm mỗi niềm vui - những suy nghĩ cô đơn!


Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)