Liềm trăng sương phủ, trời mờ tỏ
Ánh đục màu chì một mái tôn
Ì ầm tiếng cối, xa chó sủa
Dích dắc đường dơi liệng ảo huyền

Còn trong vườn cũ tối om om
Đỗ tùng hương toả tươi và dịu
Và vệt xanh xanh liềm trăng chiếu
Lơ mơ xuyên cành lá vân sam.


Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)