Tất cả - cỏ, hoa, ong hoa, bông lúa
Cả bầu trời mướt xanh, lẫn oi ả trưa hè...
Đã đến hẹn - Chúa hỏi đứa con hoang:
“Trên trần thế con chắc mình hạnh phúc?”

Và tôi sẽ quên đi hết thảy - chỉ nhớ lại những con đường nhỏ
Đường thôn xóm giữa lúa và cây cỏ
Và bởi lệ dâng trào tôi kịp đâu đáp trả
Mà chỉ vùi đâu vào bên nhân hậu chân Người


Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)