Tôi bước đi, xào xạc lá vàng khô
Vườn - lâu đài gió lùa và trống trải
Một niềm vui thật lạ lùng khó tả
Được dẫm chân lên tháng ngày qua!

Ôi ngọt ngào tất cả những gì xưa
Điều ngày trước ít khi ta để ý
Và đau đớn và u sầu đến thế -
Trong hy vọng được biết thêm một mùa xuân!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)