Tôi đến em vào lúc nửa đêm
Em nằm ngủ
Trăng sáng qua cửa sổ
Đắp lên mình em tấm lụa mỏng manh

Em nằm ngửa
Khuôn ngực trần trinh bạch rẽ đôi
Như nước trong bình đã lắng yên rồi
Thần sắc nơi em lắng vào giấc ngủ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)