Nguồn nước trong giữa núi rừng rỉ rách
Nép bên bờ cổ kính một nhà mồ
Với tượng thánh tranh dân gian ngả xám
Chiếc gầu vò bạch dương bên bờ nước chơ vơ

Ôi nước Nga, tôi không yêu thương được
Cái nghèo rụt rè, nghìn năm nô lệ của người
Nhưng cây thánh giá, chiếc gầu vỏ bạch dương trắng ấy...
Những dáng nét khiêm nhường, ẩn nhẫn thân yêu!


Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)