Em - tầm thường một cô gái trồng dưa
Anh - vui tính, vốn con nhà chài lưới
Cánh buồm trắng ở Liman chìm nổi
Anh đã từng qua nhiều biển, nhiều sông

Người ta đồn, gái Hi Lạp rất xinh
Mà em lại gầy gò, đen đủi
Cánh buồm trắng nơi biển khơi chìm nổi -
Có thể rồi đây anh mãi chẳng về!

Trời dù tạnh, hay dông bão em chờ...
Chờ không được - vườn dưa em cũng mặc
Em ra biển ném nhẫn thề xuống nước
Kết liễu đời bằng dải bím tóc đen


Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)