Thung bạc dưới bóng ngô đồng già
Lòng suối, lòng khe đà khô cạn
Đều phủ một màu tuy-líp tím
Và vàng của vàng lá mùa thu

Bầu trời đã tối, vầng dương ngủ
Gió lạnh ùa về. Nơi mắt em
Đôi mắt xanh trong, giọt lệ sáng
Cùng nhạt nhoà như viên ngọc lam

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)