Người anh hùng - như lốc xoáy, hất tung lều trại
Giáng cho kẻ thù đòn chí mạng kinh hoàng
Nhưng trong trận giao tranh không cân sức chính mình đã hy sinh - vụt tắt
Như chói ngời một ánh sao băng

Còn tên hền nhơn nhơn sống! Hắn cũng nuôi lòng trả hận
Hắn mài mũi lao sắc ngọt, nhưng âm thầm
Ôi chao, hắn thực khôn ngoan! Nhưng trong tim hắn chỉ còn âm ỉ:
Như ngọn lửa lom dom dưới cục phân


Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)