Hãy hào phóng như loài cọ.
                 Còn nếu không thể thì hãy cố
Như tiêu huyền giản dị và ngay thẳng -
                                    thanh cao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)