Chợt tỉnh giấc, nào có đâu nguyên cớ
Tôi mơ thấy câu chuyện gì buồn bã
Thế là tôi chợt tỉnh. Mặt trăng tròn
Nhòm vào song qua trụi trần khóm liễu

Thường tiết thu cả điền trang im ắng
Cả ngôi nhà chết giữa lặng đêm
Chỉ thảng thốt chuột thảo nguyên tai vểnh
Kêu bên kho, dường trẻ bị lãng quên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)