Chỉ toàn đá, cát và đồi trọc
Và trên trời trăng xuyên đám mây đen
Đêm nay dành cho ai? Chỉ gió với ta thôi
Thêm sóng bể chồm cao và giận dữ

Nhưng mà gió - sao làm sôi sóng bể?
Và sóng sao lắm phẫn nộ trong lòng?
Hãy nép sát vào anh, ơi trái tim bé nhỏ!
Bởi em thân thiết, yêu thương hơn cả chính đời anh

Và cả tình yêu của chúng mình chẳng bao giờ anh hiểu nổi
Vì sao tình tách chia ta ra khỏi mọi người
Dẫn đi đâu? trong một đêm bão táp
Nhưng Thượng Đế đã phán truyền - thì anh phải tin thôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)