Bình minh rạng le lói
Trái tim mười sáu tuổi

Mơ màng bóng vườn cây
Màu chanh hơi ấm đầy

Ngôi nhà lặng, bí ẩn
Với ô cửa diệu huyền

Sau rèm che cửa sổ
Vầng dương của đời tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)