Сòn lâu, còn lâu ngày mới sang,
Đêm rời rừng vắng chẳng vội vàng.
Dưới những tán thông còn ngái ngủ –
Bóng bình minh ủ ấm mơ màng.

Chim sớm còn chưa cất tiếng ca,
Đỉnh trời sương rạng xám nhạt nhoà,
Thông ẩm ướt xanh còn sẫm tối,
Sương thơm mùi nhựa mùa hè qua.

Để thêm chút nữa bóng tối vương.
Qua rừng chầm chậm bước trên đường,
Đêm đã trôi mau không trở lại,
Trước chia ly ta cũng nhẹ nhàng…

Chuông nhỏ trong rừng thông yên ắng
Khi im tiếng khi lại reo vang…
Đêm trôi êm đềm trên đồng vắng
Còn lâu, còn lâu ngày mới sang.