- Đêm, con ơi, nhiều bất trắc,
Mà con đường thì xa...

- Con mang gà trống đỏ
Cho thầy cúng rồi mà.

- Rừng âm u lắm cướp
Tăm tối qua bao tháng năm...

- Con giấu trong vạt áo
Sắc lẹm lưỡi thép dao găm.

- Sông lạnh lùng chảy xiết
Mà nhà đò ngủ say...

- Qua sông rồi gió nổi,
Áo con mỏng khô ngay!

- Vậy đến bao giờ, con ơi,
Mẹ chờ ngày con trở lại?

- Thôi ta tạm biệt, mẹ ơi,
Cứ coi như con đi mãi.