Đêm buông dần - sẫm tối
Bầu trời đông xanh nhờ
Khắp đồng mơn man gió
Từ vạt áo của đêm

Ngày qua - dài, oi bức...
Đêm buông xuống hát ca
Khúc hát ru êm ả
Bình yên cho muôn nhà

Mắt đêm tối u buồn
Đường đêm đi cô lẻ...
Ngủ ngon, tim ta nhé!
Nghỉ nào... tạm lãng quên!


Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)