Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Armeni
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 31/10/2020 22:00

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.


1916

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Nơi khi trước - mọi người chỉ nhìn thấy
Những khối hoang tàn đổ nát, còn đêm đêm
Chỉ nghe thấy tiếng khóc than cú rúc
Giữa những đỉnh non cao trơ trọi u buồn

Lên tiếng hát nơi quê huơng xa cách
Hỡi thi nhân, giầu tấm lòng cảm thuơng
Anh đã tìm ra ánh sáng của quá khứ
Tổ quốc của chúng tôi nước mắt ướt đầm

Anh bảo: có thể cất tiếng hát
Dù tạm thời thân nô lệ lầm than
Chúng tôi đã phải nghiến răng chịu đựng

Nhưng số phận của chúng tôi vận hội đã ban:
Đã tìm được con đường ánh sáng
Đến tự do từ cổ kính những nghĩa trang


Nguồn: Một nghệ thuật cao cả (Dịch văn học - Văn học dịch), Thuý Toàn, NXB Thế giới, Hà Nội, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Валерию Брюсову

Где раньше – глыбы руин
Видали люди в ночи,
Да между голых вершин
Слыхали – плачут сычи,–

Обрел ты, скорбный поэт,
Поющий в дальнем краю,
Седого прошлого свет –
В слезах отчизну мою.

И понял – можем мы петь,
Хотя пока мы рабы,
Хоть суждено нам терпеть,

Но жребий нашей судьбы –
От древних кладбищ найти
К свободе светлой пути.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời